Blind Dawn

This painting belongs to the theme of ‘Birth’ (a sub-theme within the ‘Sef-Image, influenced’-series). The web-structure in the left top corner refers to shamanistic believe. It is said that the upper-world is divided from our middle-world by a cobweb.

Dit schilderij behoort tot het thema geboorte (een subthema binnen ‘Zelfbeeld beïnvloed’). De web-structuur in de linker bovenhoek refereert aan een sjamanistiche geloof. Er wordt gezegd dat de bovenwereld van onze middenwereld gescheiden wordt door een spinneweb.